Ara
FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

# 2020-2021 Farabi Değişim Programı Duyurusu #

20.02.2020 10:44
GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI
 
BAŞVURU SÜRESİ:  01 -15 Mart 2020
Başvurular şahsen, Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapılacaktır.
 
BAŞVURU KOŞULLARI:
 1. Daha önce Farabi programından yararlanmamış olmak.
 1. Öğrencinin, üniversitemizin örgün eğitim verilen bir yükseköğretim programında kayıtlı lisans öğrencisi olması.
 2.  
 3. Lisans öğrencilerinin not çizelgesinde (transkriptlerinde) akademik not ortalamasının en az 2,00 olması, 
 4.  
 5. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalaması en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. 
 6.  
 7. Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile eğitime başladıkları ilk yarıyıl Farabi Değişim Programından yararlanamazlar.
NOT: Öğrenci, Farabi Değişim Programı’ndan öğrenim yaşamı boyunca her eğitim-öğretim kademesinde (LİSANS/Y.LİSAN/DOKTORA) sadece bir kez faydalanabilir.
 
BAŞVURU SÜRECİ;
 • Başvuru yapacak öğrenciler, başvuru yapmak istediği üniversite ile üniversitemizin anlaşması olup olmadığını, başvuru öncesinde gidilecek yükseköğretim kurumundaki derslerin denkliğinin olup olmadığı ve ilan edilen kontenjanları gidilecek üniversitenin web sayfasından kontrol etmeli,
 •  
 • Başvuru yapacak öğrenciler, gidilecek üniversitede alınacak dersleri, Bölüm Koordinatörü ya da Ders Danışmanı ile kontrol etmelidir. Daha sonra, doldurulacak Aday Öğrenci Başvuru Formu’na Bölüm Koordinatörü ya da Ders Danışmanı paraf atmalıdır.
 •  
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl içinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri, bu programdan yararlanamazlar.
 •  
 • GÜZ veya GÜZ+BAHAR tercihi yapabilirsiniz. (yalnız bahar tercihi yapılamaz).
NOT: Bazı üniversiteler başvuruları ONLİNE aldığından, ilgili üniversitenin sayfasından mutlaka ONLİNE başvuru yapılmalı ve başvuru yapıldığına dair bir nüshasının çıktısı alınarak başvuru evraklarının arasına eklenmelidir.
 
BAŞVURU BELGELERİ:
 1. Transkript (2 Adet)
 2. Fotoğraf (2 Adet)
 3. Yabancı Dil Belgesi (Bu belge, gidilecek yükseköğretim kurumundaki bölümde, eğer eğitim kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise istenir. Gidilecek yükseköğretim kurumları tarafından öğrencilerin yabancı dil sınavına girmesi de talep edilebilir).
 4.  
 ÖNEMLİ BİLGİLER:
 Aday Öğrenci Başvuru Formu, bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Formdaki fotoğraf kısmına bilgisayar ortamından fotoğraf yerleştirilebilir ya da vesikalık fotoğraf yapıştırılabilir.
 
  Sınıf kısmına, şu anda öğrenim görülen sınıf değil, program ile öğrenim görülecek sınıf yazılmalıdır.
 
*  Başvurularda tek tercih alınacaktır.
 
* 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programının; Burs ile ilgili Ödemeler;ile ilgili burs tutarları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Farabi Değişim Programı web sayfasındahttps://farabi.yok.gov.tr/Sayfalar/DuyuruDetay.aspx?did=279 adresinde yer alan “Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri ve Akademik Takvim Hakkında”  başlıklı duyurusunda yayınlanmıştır.

DUYURULAR